Woeziksestraat 692
6604CH Wijchen

De gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn groot, voor uw werknemer, maar ook voor u als werkgever. Uw werknemer kan te maken krijgen met een forse inkomensachteruitgang en u heeft in totaal twaalf jaar premie- en re-integratieverplichtingen. Hoe verzekert u zich het best tegen die hoge kosten?

Het financiële risico van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kunt u als ondernemer niet zelf dragen. Er zijn twee manieren om u te verzekeren: in het publieke bestel (UWV) of privaat als 'eigenrisicodrager'. In dat laatste geval bent u zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemers en voor hun loondoorbetaling of WGA-uitkering. U kunt dit risico onderbrengen bij een verzekeraar. U kunt twee keer per jaar uit het publieke bestel treden en kiezen voor eigenrisicodragerschap: op 1 januari en op 1 juli.

Als eigenrisicodrager bent u zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemers en voor hun loondoorbetaling of WGA-uitkering. U kunt dit risico onderbrengen bij een verzekeraar. Sinds 1 januari 2017 zijn WGA-vast en WGA-flex samengevoegd tot één financieringsregeling. U moet kiezen: alle risico's – dus voor flex én vast – afdekken bij UWV of eigenrisicodrager worden voor beide regelingen u verzekeren bij een private verzekeraar. Hoe u zich het beste verzekert tegen het risico van ziekteverzuim en WGA, moet zorgvuldig bekeken worden. Wij gaan graag met u om tafel zitten om deze kwestie grondig te bespreken, de voor- en nadelen van publiek en privaat verzekeren te vergelijken en berekeningen te maken. Kiest u ervoor het risico zelf te dragen, dan staan wij u met raad en daad bij om de juiste verzekeringen te vinden.

Misschien moet u maatregelen treffen om uw bedrijf weer snel draaiende te krijgen, zoals allerlei noodmaatregelen, de huur van een tijdelijke bedrijfsruimte en/of IT-apparatuur en communicatie naar klanten. Die kosten kunt u verzekeren met een extrakostenverzekering.

Meer weten over de verzekeringen?