Woeziksestraat 692
6604CH Wijchen

Als uw werknemer wegens ziekte verzuimt, moet u volgens de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (WULBZ) zijn loon nog twee jaar doorbetalen. Na zes weken krijgt u te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. U moet dan zorgen voor een plan van aanpak, casemanagement en een re-integratieverslag.

Met een verzuimverzekering krijgt u een vergoeding voor de loonkosten en kunt u gebruikmaken van verschillende diensten om ziekteverzuim te voorkomen of te beperken en om re-integratie beter mogelijk te maken. Waar kunt u bijvoorbeeld op rekenen?

 • Loonvergoeding in de eerste 2 jaar
 • Werkgeverslasten
 • Plan van aanpak
 • Arbodienstverlening
 • Casemanager
 • Preventiemedewerker

  • U heeft veel vrijheid om de dekking te bepalen. Wat voor uw bedrijf geschikt is bespreken we graag met u.

U kunt ervoor kiezen per ziektegeval een bepaald aantal dagen de kosten zelf te dragen. Voor die periode krijgt u dan de loonkosten niet vergoed. U kunt ook een maximumbedrag kiezen dat u zelf aan verzuimkosten per jaar betaalt.

Uw verzuimrisico heeft niet alleen betrekking op uw werknemers in vaste dienst. Sinds 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (de Wet BeZaVa) in werking getreden. Iedere werkgever heeft daardoor nu ook de financiële verantwoordelijkheid voor de uitkeringslast van de Ziektewet voor (ex-)werknemers met een tijdelijk dienstverband.

DE PREMIE

De premie van de verzuimverzekering is onder meer afhankelijk van:

 • Uw verzuimpercentages in de afgelopen 3 jaar
 • Beroepssector
 • De gekozen dekking
 • Eigen risico
 • Looptijd

Meer weten over de verzekeringen?