Woeziksestraat 692
6604CH Wijchen

Het is weer Prinsjesdag geweest. Dat betekent dat de regering heeft laten weten wat er volgend jaar verandert in de basisverzekering. Op deze pagina leest u wat er precies wijzigt. Ook geven we u graag een aantal tips voor uw zorgverzekering in 2020.

Nieuw in de basisverzekering: voortaan kunt u de vergoeding van zittend ziekenvervoer ook inzetten voor logeerkosten. U krijgt maximaal € 75,- per nacht als u minimaal drie dagen achter elkaar naar het ziekenhuis moet zonder opname

Vanuit de basisverzekering heeft u in een aantal situaties al recht op vergoeding van zittend ziekenvervoer. Vanaf 1 januari 2020 heeft u ook recht op deze vergoeding bij geriatrische revalidatie.

Ook komen er enkele medicijnen bij in de basisverzekering. Het gaat om durvalumab en abemaciclib (bij longkanker). En om Fampyra (bij multiple sclerose).

Het verplicht eigen risico blijft in 2019 € 385. Dat betekent dat u voor de meeste zorg uit uw basisverzekering de eerste € 385 zelf betaalt.

Voor 2020 stijgt de maximale zorgtoeslag met €67 voor alleenstaanden en met €95 voor meerpersoonshuishoudens. Deze stijging is dus hoger dan de stijging van de zorgpremie.

Zorg door specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten, wordt vanaf 1 januari 2020 vergoed vanuit de basisverzekering. Voor deze zorg heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.

In het Nationaal Preventieakkoord is vastgesteld dat zorgverzekeraars stoppen-met-rokenprogramma's vanaf 2020 vrijstellen van het eigen risico bij gecontracteerde zorgaanbieders. Het gaat hierbij om gedragsmatige ondersteuning bij het stoppen met roken én medicatie bij het stoppen met roken, als die gecombineerd wordt met gedragsmatige begeleiding.

Tips voor uw basisverzekering in 2020

Tip 1: Bespaar op uw eigen risico
Het verplicht eigen risico is in 2020 € 385. Dat betekent dat u voor de meeste zorg uit uw basisverzekering de eerste € 385 zelf betaalt.
Maar wist u dat u géén eigen risico betaalt voor:
  1. Behandelingen door uw huisarts
  2. Zorg uit uw aanvullende verzekering

 

Tip 2: Betaal uw eigen risico in termijnen
€ 385 is een flink bedrag. Daarom bieden we de mogelijkheid om dit bedrag bij ons in 10 termijnen te betalen. Zo komt u niet voor financiële verrassingen te staan. Vanaf november kunt u gespreid betalen van het eigen risico voor 2020 aanvragen.

 

Tip 3: Check of uw aanvullende verzekering nog bij u past
Half november ontvangt u uw nieuwe polis voor 2020. Een goed moment om te kijken of uw aanvullende verzekering nog bij u past. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u een uitgebreidere dekking wilt voor tandzorg, fysiotherapie of brillen en lenzen. Wilt u uw aanvullende verzekering wijzigen? Dan heeft u tot en met 31 december 2019 de tijd ( let op: sommige verzekeraars wijken hiervan af)

Meer weten over verzekeringen? Bekijk dan onze video’s!

Meer weten over de verzekeringen?