Woeziksestraat 692
6604CH Wijchen

Autopech, gestolen bagage of ziekenhuisopname. Er kan u op reis of tijdens vakanties van alles overkomen. Vervelend, maar vaak ook een financiële strop. Een reisverzekering vergoedt de schade van de vakantietegenslag.

De reisverzekering is onderverdeeld in vier rubrieken: bagage, medische kosten, ongevallen en buitengewone kosten. Vaak kunt u onderdelen uit het pakket weglaten, omdat andere verzekeringen die risico’s al afdekken. Denk bijvoorbeeld aan de (aanvullende) zorgverzekering, de autoverzekering of de kostbaarhedenverzekering. Wij zoeken voor u uit welke dekking u nodig heeft voor uw reis.

Bagage

Verlies, diefstal of beschadiging van uw bagage, waaronder uw reisdocumenten, kunt u verzekeren. Bij verlies of diefstal van uw spullen moet u eerst aangifte doen bij de politie in het vakantieland om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Als uw bagage wordt gestolen door uw eigen schuld of zorgeloosheid worden de kosten niet vergoed. De vergoeding voor kostbare spullen is vaak gemaximeerd.

Als recent gekochte goederen verloren gaan, krijgt u de nieuwwaarde uitgekeerd. Maar naarmate de tijd verstrijkt, raken uw spullen verouderd of slijten ze. Dan is de vergoeding gebaseerd op de dagwaarde. Maar iedere verzekeraar berekent die dagwaarde op zijn eigen manier. Bij de ene verzekeraar krijgt u dus een hogere vergoeding dan bij de andere.

Een goede ontwikkeling is dat steeds meer verzekeraars hun afschrijvingslijst openbaar maken. Daarop staat na hoeveel jaar allerlei goederen bij die verzekeraar zijn afgeschreven. Wij als uw adviseur bekijken deze afschrijvingslijsten ook om de kwaliteit van de dekking te kunnen beoordelen. In ons advies over het afsluiten van een schadeverzekering nemen we dat oordeel zeker mee.

Medische kosten

Als u door ziekte of een ongeval in een buitenlands ziekenhuis terechtkomt, worden de kosten voor de behandeling vergoed vanuit uw basis zorgverzekering. Maar let op. De vergoeding is nooit hoger dan het Nederlandse tarief. De ziekenhuistarieven in andere landen kunnen daar fors boven liggen. U moet dan bijbetalen. Een aanvullende zorg- of een dekking voor medische kosten op de reisverzekering is dan een goede oplossing.

Geen eigen risico zorgverzekering

De basiszorgverzekering kent een eigen risico van €385,- per jaar. Daar bovenop kunt u vrijwillig voor een hoger eigen risico kiezen tot €500,-. Uw maximale eigen risico is dus €875,-. Medische kosten in het buitenland vallen onder dat eigen risico. Met een reisverzekering waarop medische hulp in het buitenland opgenomen is, kunt u deze kosten vergoed krijgen. Het verplichte én het vrijwillige eigen risico kunnen beide meeverzekerd worden.

Buitengewone kosten

Door onvoorziene omstandigheden, zoals een staking of een natuurramp, kunnen onvoorziene kosten ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een gedwongen langer hotelverblijf
 • Vervoer naar huis als gevolg van ziekte of overlijden (repatriëring)
 • Opsporings- en/of reddingsacties
  • Ongevallen

   Als u kiest voor een ongevallendekking, zorgt u voor een uitkering voor uzelf of uw nabestaanden als u tijdens uw vakantie door een ongeval overlijdt of blijvend invalide raakt.

   Professionele hulp

   U kunt met de reisverzekering een beroep doen op een professionele organisatie als u in het buitenland iets overkomt. Die regelt bijvoorbeeld opname in het ziekenhuis, repatriëring van de auto na een ongeval of bemiddeling bij het overmaken van geld. Zeer plezierig als u de taal van het vakantieland niet goed beheerst.

Een reisverzekering kan een Europadekking of een werelddekking hebben. De Europadekking geldt voor Europa en voor de landen rond de Middellandse Zee. Gaat u verder van huis? Kies dan voor een werelddekking.

Wintersport, bergbeklimmen of duiken. Als u op een actieve manier uw vakantie invult, loopt u andere risico’s. Een standaardreisverzekering is dan vaak niet voldoende. Met een aanvullende verzekering zorgt u ervoor dat u wel uw kosten vergoed krijgt.

Gaat u per jaar meer dan twee tot drie weken op vakantie (inclusief dagjes weg in eigen land)? Dan bent u vaak voordeliger uit met een doorlopende reisverzekering. Uw verzekering geldt dan het hele jaar, ongeacht hoe vaak u op vakantie gaat. Wij rekenen graag uit of u met een doorlopende reisverzekering goedkoper uit bent.

De meeste doorlopende reisverzekeringen stellen een maximum aan de duur van de reis. Vaak is dat negentig dagen aaneengesloten. Lees de polisvoorwaarden als u langere tijd op reis gaat. Gaat u voor een lang verblijf naar het buitenland (tot 2 jaar)? Dan kunt u daarvoor een speciale reisverzekering afsluiten. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Per gezin of reisgezelschap wordt één polis afgesloten. Daarop staan de namen van alle verzekerden.

Moet u de reis annuleren of afbreken door onvoorziene omstandigheden? U krijgt de gemaakte kosten vergoed met een annuleringsverzekering.

Gaat u op vakantie naar het buitenland? Vraag dan op tijd de Europese Gezondheidspas aan.

DE PREMIE

De premie is afhankelijk van de gekozen dekking en de verzekerde bedragen. Voor wintersport, bergsport en onderwatersporten worden toeslagen berekend. De premies van reisverzekeringen lopen behoorlijk uiteen, dus een goede vergelijking is beslist nodig. Vraag ons om advies.

Meer weten over de verzekeringen?