Woeziksestraat 692
6604CH Wijchen

Gemiddeld krijgen Nederlanders eens in de 10 jaar te maken met een conflict waarbij juridische bijstand nodig is. Betaalt u dat zelf? Een advocaat kost u €200,- tot €300,- per uur. Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens heeft daarom een rechtsbijstandsverzekering afgesloten.

Als er een conflict ontstaat waar u met een goed gesprek niet uitkomt, kan een rechtszaak onvermijdelijk zijn. Met een rechtsbijstandverzekering kunt u rekenen op juridisch advies en concrete juridische hulp.

Verschillende conflicten
U kunt zich verzekeren voor conflicten op verschillende terreinen en bepaalt zo zelf hoe zwaar uw pakket wordt. Te verzekeren zijn:
 • Consumentenzaken
 • Arbeidsconflicten
 • Woonkwesties
 • Verkeer (ook voor fietsers en voetgangers)
 • Fiscaliteit
 • Sociale wetgeving
 • Vermogensbeheer
 • Mediation bij echtscheiding

U heeft recht op juridische hulp en juridisch advies. Daarnaast worden vergoed:

 • Deskundigenkosten (experts, advocaten, accountants).
 • Gerechts- en griffiekosten.
 • Kostenveroordelingen van door een tegenpartij gemaakte kosten.
Niet gedekt zijn:
 • Rechtshulp bij echtscheiding (wel mediation).
 • Fiscale disputen.

Voor rechtshulp wordt u bijgestaan door de juristen van de verzekeraar, maar u mag er ook voor kiezen dat een externe advocaat uw zaak gaat behandelen. Wel hebben verzekeraars een kostenmaximum voor externe advocaatkosten. Dat maximum kan zo laag zijn dat het de vraag is of u überhaupt nog een zaak kunt voeren. U loopt bovendien het risico dat de procedure tussentijds gestaakt moet worden als de externe advocaatkosten niet langer vergoed worden. U kunt daarom ook kiezen voor een hoger kostenmaximum, maar dan betaalt u wel meer premie.

Wij bespreken met u welke modules u in uw verzekering opneemt en gaan na of u al een rechtsbijstanddekking heeft op andere polissen, zoals de autoverzekering of de reisverzekering.

Sluit een rechtsbijstandverzekering tijdig af. U krijgt namelijk geen juridische hulp van de verzekeraar als het conflict al in de lucht hangt en een rechtszaak min of meer te verwachten is.

Wilt u weten wat uw kansen zijn in de rechtszaal? U heeft recht op preventief juridisch advies. Ook kunt u vaak telefonisch rechtshulp of -advies krijgen.

Veel polissen bevatten een geschillenregeling Als uw zaak niet in behandeling wordt genomen omdat hij kansloos zou zijn, kunt u een onafhankelijk advocaat laten toetsen of deze beslissing van de rechtshulpverlener terecht is.

Op gesubsidieerde rechtshulp van de overheid kunt u alleen rekenen als uw inkomen laag is en als een gang naar de rechter een betere oplossing is dan bijvoorbeeld een geschillencommissie of mediation. Voor de griffiekosten draait u ook met gesubsidieerde rechtshulp zelf op en u betaalt een eigen bijdrage. Die is afhankelijk van uw inkomen en bedraagt tussen de €196,- en €823,-. Lees hier meer over gesubsidieerde rechtsbijstand .

DE PREMIE

De premie bedraagt een vast bedrag per jaar en is afhankelijk van de gewenste dekking en de vraag of u een hogere maximumvergoeding wilt voor een externe advocaat. In een gezin zijn alle gezinsleden meeverzekerd, vaak ook uitwonende studerende kinderen. De premie per jaar is meestal lager dan één uur advocaatkosten.

Meer weten over de verzekeringen?