Woeziksestraat 692
6604CH Wijchen

Uw boot is een dierbaar bezit, waar u zuinig op bent. U kunt echter averij oplopen, schade bij anderen veroorzaken, slachtoffer worden van diefstal of een ongeluk krijgen aan boord. Zorg er daarom voor dat u goed verzekerd bent.

Een pleziervaartuigverzekering kent vergoedingen voor:

 • Schade die u met uw boot aan anderen toebrengt (wettelijke aansprakelijkheid)
 • Schade aan de boot zelf (casco).

De inboedel aan boord. Dit is meestal verzekerd tot 15 of 20 procent van het verzekerd bedrag van het vaartuig zelf.

Voor de schade aan uw boot kunt u kiezen uit:

Beperkt casco

Voor schade aan inboedel, uitrusting en motor door:

 • Brand
 • Ontploffing
 • Blikseminslag
 • Storm
 • Diefstal en inbraak
Uitgebreid casco

Biedt naast de beperkt cascodekking extra vergoedingen zoals:

 • Schade door een van buiten aankomend onheil, bijvoorbeeld aanvaring of aan de grond lopen.
 • Extra kosten, zoals hulp- en bergloon, sleeploon en een vervangend vakantieverblijf.

Niet gedekt zijn:

 • Catastrofeachtige risico’s.
 • Schade ontstaan door grove schuld of opzet.

Schade aan uw boot wordt niet gedekt als deze ontstaan is door slecht onderhoud. Laat daarom uw boot controleren voor u het water opgaat.

Soms komt u alleen in aanmerking voor een dekking als u preventiemaatregelen neemt om brand of diefstal te voorkomen.

Naast boot en inboedel kunt u ook verzekeren:

 • Persoonlijke ongevallen aan boord
 • Ongevallen Opvarenden
 • Verhaalrechtsbijstand

DE PREMIE

De premie is afhankelijk van:

 • Type schip
 • Bouwjaar
 • Maximale snelheid
 • Waarde van het schip
 • Gekozen dekking
 • Verzekeringsgebied

 

Vaak geldt een eigen risico. De hoogte daarvan verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Verder kunt u schadevrije jaren opbouwen en daardoor profiteren van een no-claimkorting.

Meer weten over de verzekeringen?