Woeziksestraat 692
6604CH Wijchen

De spullen in uw huis kunnen door allerlei oorzaken beschadigd raken of ze kunnen gestolen worden. De financiële gevolgen zijn dan vaak groot. Niet verwonderlijk dat vrijwel iedereen in Nederland een inboedelverzekering heeft.

Met een inboedelverzekering bent u verzekerd voor schade aan uw inboedel als gevolg van onder meer:

 • Inbraak, diefstal of een poging daartoe
 • Schroei-, zeng- of smeltschade
 • Blikseminslag en oververhitting door inductie
 • Ontploffing
 • Storm
 • Diefstal van tuinmeubilair, tuingereedschap, wasgoed
 • Inhoud van diepvriezer bij defect of stroomuitval
 • Regen of andere neerslag die onvoorzien de woning binnendringt
 • Gesprongen waterleidingen
 • Rook en roetschade
  • Vaak zijn ook specifieke kosten gedekt, zoals kosten van het opruimen na een schade of het opsporen van de oorzaak van een lekkage. Schade veroorzaakt door ‘catastrofes’ zoals oorlog, atoomkernreacties of overstromingen worden niet vergoed.

Sommige inboedelverzekeringen dekken ook schade als gevolg van ‘ieder plotseling en onvoorzien onheil’. Denk bijvoorbeeld aan de verwilderde kat die uw gordijnen vernielt of die vaas die u bij het stofzuigen omstoot.

Veel verzekeraars beperken de dekking van elektronische apparatuur zoals uw pc. U kunt daarom kiezen voor een aanvulling op de inboedelpolis of voor een aparte verzekering.

De inboedelverzekering kan een wereldwijde buitenhuisdekking bieden voor dure spullen die u ook buiten uw woning gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan uw tablet, camera, smartphone of horloge.

Als recent gekochte goederen verloren gaan, krijgt u de nieuwwaarde uitgekeerd. Maar naarmate de tijd verstrijkt, raken uw spullen verouderd of slijten ze. Dan is de vergoeding gebaseerd op de dagwaarde. Maar iedere verzekeraar berekent die dagwaarde op zijn eigen manier. Bij de ene verzekeraar krijgt u dus een hogere vergoeding dan bij de andere.

Een goede ontwikkeling is dat steeds meer verzekeraars hun afschrijvingslijst openbaar maken. Daarop staat na hoeveel jaar allerlei goederen bij die verzekeraar zijn afgeschreven. Wij als uw adviseur bekijken deze afschrijvingslijsten ook om de kwaliteit van de dekking te kunnen beoordelen. In ons advies over het afsluiten van een schadeverzekering nemen we dat oordeel zeker mee.

Bepaalde zeer waardevolle spullen, bijvoorbeeld sieraden en kunst, kunt u op de inboedelverzekering meenemen of apart verzekeren. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Bij het afsluiten van de inboedelverzekering spreekt u een verzekerd bedrag af dat de totale waarde van uw spullen goed weergeeft. Bij de meeste verzekeringen stijgt het verzekerde bedrag ieder jaar automatisch. Veel verzekeraars bieden bovendien een garantie tegen onderverzekering. Lees de polisvoorwaarden om na te gaan of onderverzekering afgedekt is. Als u veel nieuwe, dure goederen heeft aangeschaft kan de verzekerde waarde van uw inboedel toch te laag zijn. U bent dan onderverzekerd. Als u door een brand uw gehele inboedel verliest, krijgt u in dat geval niet alle schade vergoed. Ook bij een deelschade krijgt u bij onderverzekering slechts een deel van de kosten vergoed. Laat daarom regelmatig uw inboedelverzekering checken.

U kunt veel doen om inbraak en brand te voorkomen. De kans op schade of diefstal wordt dan een stuk kleiner. Heeft u uw huis goed beveiligd? Met een erkend beveiligingscertificaat krijgt u vaak een aantrekkelijke korting op de premie van uw inboedelverzekering.

Inbraakpreventie
Brandpreventie

Voor schade aan uw woning zelf is er de opstalverzekering.

DE PREMIE

De premie is afhankelijk van:

 • Het verzekerde bedrag
 • De dekking (standaard of uitgebreid)
 • De regio waar u woont (grote steden zijn het duurst)
 • Het type woning
 • Uw schadeverleden
 • Aanwezigheid van een beveiligingscertificaat

Meer weten over de verzekeringen?