Woeziksestraat 692
6604CH Wijchen

Vlak voor de vakantie wordt u ziek of u krijgt plotseling dat huurhuis aangeboden waar u al jaren op wacht. U moet de reis annuleren, maar bent dan wel het geld kwijt dat u aan de boeking besteed heeft. Een annuleringsverzekering biedt dan uitkomst.

Met een autoverzekering bent u verzekerd voor materiële schade en letselschade die u met uw auto veroorzaakt en – afhankelijk van de gekozen verzekering – voor schade aan uw eigen auto. Er zijn drie soorten autoverzekeringen:

WA-verzekering

Iedereen die een motorvoertuig heeft, is verplicht een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) af te sluiten. De verzekering vergoedt de schade die u met uw motorvoertuig veroorzaakt bij anderen en waarvoor u aansprakelijk bent. Het kan dan om materiële schade gaan, maar ook om letselschade. Schade aan uw eigen auto wordt met de WA-verzekering niet vergoed.

Beperkt cascoverzekering

Met een beperkt cascoverzekering is uw auto verzekerd voor schade die ontstaat door diefstal, brand, storm, bliksem of hagel. Ook wanneer u een aanrijding heeft met een dier bent u verzekerd.

Volledig cascoverzekering (All Risk)

Een volledig cascoverzekering biedt dezelfde dekking als een beperkt cascoverzekering en heeft daarnaast ook vergoedingen voor schade door botsen, omslaan, slippen, van de weg raken, te water raken of door enig ander van buiten komend onheil. Ook schade die u zelf heeft veroorzaakt aan uw motorvoertuig is gedekt.

Als iemand door een aanrijding met een motorvoertuig bij u schade veroorzaakt, worden de kosten vergoed omdat de bestuurder verplicht een WA-verzekering heeft. Maar wat als de dader doorrijdt, onverzekerd is of in een gestolen voertuig reed? Dan kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Op de website schadezonderdader.nl kunt u met een simpele checklist nagaan of uw schade voor vergoeding door het fonds in aanmerking komt. Bovendien kunt u direct online een claim indienen.

Gaat u op vakantie met de auto en heeft u alleen een WA-verzekering? Dan kunt u een vakantiecascoverzekering sluiten. U bent dan verzekerd tegen het risico van schade aan uw auto tijdens uw vakantie. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Als u één of meer jaren geen schade claimt, krijgt u een no-claimkorting op de premie. Die kan oplopen tot maximaal tachtig procent. Claimt u na verloop van tijd toch een schade? Dan vervalt (een deel van) de korting.

Sinds 1 januari 2016 worden de schadevrije jaren door alle autoverzekeraars op een gelijke manier berekend. Ook moeten ze tot 99 schadevrije jaren blijven tellen. Het staat daardoro altijd vast waar u staat op de bonus/malusladder en hoeveel treden u terugvalt bijschade. Maar elke verzekeraar hanteert wel zijne igen kortingstabel. De verzekeraars bepaalt zo zelf hoeveel no-claimkorting u krijgt per aantal schadevrije jaren hoe de korting op de premie uitvalt als u schade claimt.

Wilt u schade claimen of overstappen naar een andere autoverzekeraar? Wij zoeken voor u uit hoe dat uitpakt voor uw premie.

Naast de autoverzekering kunt u zich extra verzekeren voor andere verkeersrisico’s:

Ongevallen inzittenden

Zorgt voor een eenmalige uitkering wanneer één van de inzittenden komt te overlijden of blijvend invalide raakt als gevolg van een ongeval. Voor de uitkering is de schuldvraag niet van belang.

Schade inzittenden

Stelt een inzittende (waaronder de bestuurder) schadeloos wanneer deze de materiële schade of letselschade oploopt bij een ongeval.

Rechtsbijstand

Voor juridische hulp bij conflicten omtrent uw eigen auto.

Pechhulp

Als u pechhulp meeverzekert, kunt u een beroep doen op de pechhulpdienst wanneer u panne heeft met uw auto. Het mankement wordt dan direct ter plekke verholpen of u krijgt een vervangende auto. Pechhulp kunt u zowel voor Nederland als voor het buitenland verzekeren.

DE PREMIE

De premie van de autoverzekering is onder meer afhankelijk van:

  • Kenmerken van het motorvoertuig, zoals gewicht, bouwjaar en cilinderinhoud.
  • De oorspronkelijke cataloguswaarde.
  • De regio waar u woont.
  • Het aantal kilometers dat u per jaar rijdt.
  • Of u de auto privé of zakelijk gebruikt.
  • Uw leeftijd.
  • Hoeveel schadevrije jaren u heeft.

Meer weten over de verzekeringen?